A PARTIR DE 89€ AL MES

Gestionem els Perfils Socials que millor s’emmarquen a cada empresa, ja que cada negoci té unes necessitats i objectius diferents.

Creem, proporcionem i seleccionem continguts de qualitat

No podem preparar els mateixos continguts per FacebookTwitter o Instagram. És per això, que segons la Xarxa Social amb la qual treballem, en seleccionem el contingut més adient per explotar al màxim les seves capacitats comunicatives i d’interacció amb els seus usuaris.

 

Planifiquem les publicacions per obtenir un òptim impacte.

Estudiem el tràfic dels usuaris i seguidors de les diferents Xarxes Socials per planificar la programació de les publicacions en els horaris de màxima audiència.

 

Analitzem els resultats obtinguts per optimitzar-ne l’efecte futur

Quants seguidors nous hem aconseguit a Twitter? Des d’on arriben els meus seguidors a Instagram? Quin perfil tenen els meus seguidors a Facebook?

Monitoritzem i analitzem l’activitat que realitzen els teus seguidors dels perfils socials per poder donar resposta a totes les preguntes anteriors,
així com poder diagnosticar, preveure i actuar en la planificació de futures estratègies i accions.

 

A partir de 89€ al mes